สินค้า / บริการ

แก้วน้ำ MJ-2203

Code105 : 12165-35145

แก้วน้ำ MJ-2202

Code135 : 12195-35170

แก้วน้ำ MJ-2109

Code175 : 12235-35215

กระบอกน้ำ FKJ-2113

Code175: 12240-35230-1000210

กระบอกน้ำ PA710-473

Code180 : 12245-35225-1000195

ขวดน้ำ SJ-1171

Code70 : 12115-35100-100085

ขวดน้ำ P-A500

Code44 : 12095-35075-100055

ขวดน้ำ VD-004

Code60 : 12115-35095-100075

กระบอกน้ำ MPD-5002

Code140 : 12195-35175-1000155

กระบอกน้ำ MJP-06

Code110 : 12165-35145-1000120

กระบอกน้ำ MP-320

Code111 : 12160-35140-1000120

กระบอกน้ำ MP-220

Code97 : 12150-35130-1000110

กระบอกน้ำ P-A503

Code115 : 12175-35155-1000140

กระบอกน้ำ JM-1909

Code145 : 12195-35175-1000155

SET J-1911

Code290 : 12360-35340-1000320

SET J-1910

Code310 : 12365-35345-1000325

SET J-1909

Code290 : 12345-35325-1000305

SET J-1908

Code340 : 12395-35375-1000355

SET J-1905

Code310 : 12370-35350-1000330

SET J-1904

Code300 : 12360-35340-1000320

SET J-1903

Code290 : 12350-35330-1000310

SET J-1902v

Code340 : 12395-35375-1000355

SET J-1901

Code265 : 12330-35310-1000290

SET J-1814

Code265 : 12320-35300-1000280

SET J-1813

Code260 : 12315-35295-1000275

SET J-2101

Code280 : 12350-35330

SET J-1808

Cod260 : 12315-35295-1000275

SET J-1804

Code295 : 12350-35330-1000310

SET J-1723

Code390 : 12445-35425-1000405

SET J-1722

Code330 : 12385-35365-1000345

SET J-1716

Code340 : 12395-35375-1000355

SET J-1715

Code340 : 12395-35375-1000355

SET J-1714

Code340 : 12395-35375-1000355

SET J-1713

Code340 : 12395-35375-1000355

SET J-1712

Code340 : 12395-35375-1000355

SET J-1711

Code315 : 12370-35350-1000330

SET J-906C

Code245: 12300-35280-1000260

SET J-906

Code235: 12290-35270-1000250

SET J-800M

Code245 : 12300-35280-1000260

SET J-800

Code235: 12290-35270-1000250

SET J-007

Code255: 12310-35290-1000270

SET J-006

Code200: 12255-35235-1000215

SET J-003

Code215: 12270-35250-1000230

SET J-003M

Code225: 12280-35260-1000240

SET J-001

Code240: 12295-35275-1000255

SET P-5035

Code305: 12370-35350-1000330

SET M-09

Code232 : 12330-35290-1000270

SET P-L4200

Code310 : 12380-35360-1000340

SET VD-240

Code240 : 12310-35290-1000270

SET VD-717

Code220: 12285-35265-1000245

SET VD-392

Code230: 12295-35275-1000155

SET MG-6619

Code225 : 12290-35270-1000250

SET MG-619

Code175 : 12240-35220-1000200

SET MG-4002

Code191 : 12260-35240-1000210

กระบอกสแตนเลส FJ-1574

Code120 : 12170-35150-1000130

กระบอกสแตนเลส P-054

Code120 : 12175-35140-1000130

กระบอกน้ำ JPM-1794

Code110: 12160-35145-1000125

แก้วสแตนเลส P-030

Code110 : 12160-35140-1000120

แก้วสแตนเลส MJ-906

Code70: 12115-35100-100085

แก้วสแตนเลส MJ-8000

Code80 : 12125-35110-100095

แก้วสแตนเลส MJ-8001

Code85: 12130-35110-100095

แก้วสแตนเลส P-392

Code130 : 12200-35180-1000160

แก้วสแตนเลส MJ-1911

Code135 : 12190-35170-1000155

แก้วสแตนเลส MJ-2002

Code155 : 12215-35195-1000175

กระบอกสแตนเลส P-1008

Code70 : 12130-35120-1000110

แก้วหุ้มไม้ MG-20

Code118 : 12170-35155-1000135

แก้วกาแฟ PJ-1876

Code115: 12175-35155-1000135

แก้วสแตนเลส YT-30

Code115: 12160-35145-1000130

แก้วสแตนเลส YD-20

Code135: 12170-35165-1000145

แก้วสแตนเลส MJ-1749

Code115: 12160-35145-1000130

แก้วสแตนเลส MG-619

Code68: 12125-35105-100095

แก้วสแตนเลส VD-392

Code78: 12135-35115-1000100

กระบอกน้ำ JMP-174

Code132 : 12190-35175-1000155

แก้วสแตนเลส P-F015

Code145: 12190-35180-1000165

กระบอกน้ำ MG-6(หนัง)

Code112: 12170-35145-1000120

กระบอกน้ำ VD-500K

Code150: 12210-35185-1000175

กระบอกน้ำ VD-500F

Code120: 12180-35155-1000145

กระบอกน้ำ P-L200

Code120: 12175-35150-1000135

กระบอกน้ำ P-L400

Code135 : 12190-35165-1000150

กระบอกน้ำ MG-21

Code90 : 12145-35125-1000100

กระบอกน้ำ MJ-1916

Code135 : 12185-35165-1000155

กระบอกสแตนเลส HP-35

Code135 : 12190-35180-1000160

กระบอกสแตนเลส HP-50

Code145 : 12195-35175-1000155

กระบอกหุ้มไม้ MG-001

Code155 : 12210-35190-1000165

กระบอกน้ำ DMP-026

Code72 : 12125-35105-100090

กระบอกน้ำ FJ-145C

Code85 : 12140-35120-1000100

กระบอกน้ำ FJ-1904

Code150 : 12200-351180-1000165

ขวดสแตนเลส JM-888

Code120 : 12170-35150-1000130

แก้วสแตนเลส P-300

Code53 : 12090-35080-100065

แก้วสแตนเลส MG-P008

Code90: 12145-35125-1000105

แก้วสแตนเลส MG-123

Code58: 12105-35095-100075

แก้วสแตนเลส MJ-1918

Code165 : 12215-35195-1000180

แก้วสแตนเลส MJ-1910

Code70 : 12130-35120-1000100

แก้วสแตนเลส MJ-1805

Code130 : 12180-35160-1000150

กระป๋อง MJ-160

Code100 : 12150-35135-1000120

แก้วสแตนเลส JMP-161

Code135 : 12185-35165-1000150

แก้วสแตนเลส VD-085

Code78 : 12135-35115-1000100

แก้วสแตนเลส MJ-173

Code140 : 12185-35165-1000155

แก้วสแตนเลส M350

Code130: 12185-35160-1000140

แก้วสแตนเลส MG-032R

Code150 : 12205-35185-1000170

แก้วสแตนเลส MG-032

Code150 : 12205-35185-1000170

แก้วสแตนเลส MJ-168

Code165: 12215-35195-1000180

แก้วสแตนเลส JPM-166

Code135: 12185-35165-1000150

แก้วสแตนเลส JMP-163

Code135: 12185-35165-1000150

แก้วสแตนเลส MJ-1915

Code155 : 12215-35200-1000190

กระบอกน้ำ SP-360

Code110: 12165-35145-1000130

กระบอกน้ำ NJ-256

Code150 : 12195-35175-1000165

แก้วน้ำ VC-P400

Code165: 12220-35200-1000185

ขวดสแตนเลส FJ-1710

Code140: 12195-35175-1000155

กระบอกน้ำ PZ-50

Code125: 12185-35165-1000145

กระบอกน้ำ FKJ-2206

Code145 : 12210-35190

กระบอกน้ำ MG-025

Code115 : 12170-35155-1000135

แก้วสแตนเลส 20oz

Code90 : 12145-35135-1000125

แก้วสแตนเลส 30oz

Code90 : 12150-35135-1000125

กระบอกน้ำ FJ-2110

Code145 : 12205-35195

แก้วสแตนเลส JP-8727

Code150 : 12215-35200-1000185

แก้วสแตนเลส DP-8726

Code128 : 12190-35170-1000160


วิธีการสั่งซื้อและชำระเงิน

1. เขียนเช็คขีดคร่อมในนาม "ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทรนดี้กิฟท์"
2. โอนเงินผ่านธนาคารดังต่อไปนี้

2.1 ต้องการใบกำกับภาษี (มีภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %)

                    

- ธนาคารกสิกรไทย


2.2 ต้องการใบเสร็จอย่างเดียว (ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม7%)

                    

- ธนาคารกรุงศรี

                 

                  

          - ธนาคารกรุงไทย

 

                            

             

          - ธนาคารไทยพาณิชย์

 

3. เงื่อนไขการชำระเงิน : มัดจำ 50% ก่อนการผลิต และ จ่าย 50% ในวันส่งสินค้า

หลังจากที่ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งเอกสารการชำระเงินมาที่
 
E-mail  : sales1trendygift@gmail.com , sales2trendygift@gmail.com
หรือ ทางไลน์ ของเซลส์ที่ท่านติดต่อยู่ในขณะนั้น


*** หากไม่ทำการจัดส่ง Pay Slip ทางเราจะถือว่าการจ่ายเงินยังไม่สมบูรณ์ ***

4. รายละเอียดเงื่อนไขอื่นๆ

smiley 4.1 การยืมตัวอย่างสินค้า smiley
          
หากลูกค้าสนใจสินค้าของบริษัทฯ สามารถขอยืมตัวอย่างได้ โดยทางบริษัทฯ ขอเก็บเงินมัดจำสินค้า
ตามราคาขั้นต่ำของสินค้าแต่ละชิ้น และจะจัดส่งให้ท่านทางไปรษณีย์
         ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะคืนเงินมัดจำทั้งหมดให้กับท่าน เมื่อได้รับสินค้าคืนครบทุกรายการ และอยู่ในสภาพเดิมที่ไม่มีการชำรุด เสียหายใดๆ 
         ในกรณีที่ลูกค้าไม่สะดวกในการส่งคืน สามารถขอซื้อตัวอย่างสินค้านั้นได้เลย


laugh 4.2การสั่งซื้อสินค้า laugh
       ลูกค้าสามารถสั่่งซื้อสินค้าโดยระบุรายละเอียดของ สินค้า จำนวน ราคา แล้วแจ้งมายัง 3 ช่องทาง ดังต่อไปนี้

@ สั่งซื้อทาง e-mail : ส่งรายละเอียดมาที่ sales1trendygift@gmail.com , sales2trendygift@gmail.com
เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับ e-mail แล้ว จะติดต่อกลับตามข้อมูลที่ท่านแจ้งไว้ 

@ สั่งซื้อทางโทรศัพท์ : ติดต่อมาที่เบอร์ 034 110 815  หรือ 064 296 3694 หรือ 064 619 5144

@ สั่งซื้อทาง Line : สั่งซื้อผ่านทาง แอพพลิเคชั่น Line มายัง Line ID : trendygift1 หรือ 0646195144broken heart 4.3 แจ้งยกเลิกการสั่งซื้อสินค้า broken heart
  
 โปรดติดต่อบริษัทฯ มายัง 034 110 815 หรือ 064 296 3694 หรือทาง sales1trendygift@gmail.com
- กรณีที่บริษัทฯ ยังมิได้ดำเนินการผลิตสินค้า ลูกค้าสามารถยกเลิกการสั่งซื้อได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
- กรณีที่มีการขึ้นตัวอย่าง หรือ ผลิตสินค้าแล้ว ลูกค้าต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด
โดยบริษัทฯ จะคืนเงินค่าสินค้า หลังหักค่าใช้จ่ายต่างๆ โดยโอนเข้าบัญชีธนาคาร ที่มีชื่อตรงกับผู้สั่งซื้อสินค้าเท่านั้นmail 4.4 การจัดส่งสินค้า mail
  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งสินค้าฟรี! เฉพาะในเขตกรุงเทพฯ เท่านั้น
กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด จะจัดส่งให้โดยบริษัทฯขนส่ง (ลูกค้าระบุได้) หรือบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (มหาชน)
โดยลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่งเองทั้งหมด


หมายเหตุ :
@ กรณีจัดส่ง โดย บริษัทฯ  :  บริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด
@ กรณีจัดส่ง โดย บริษัทขนส่ง : บริษัทขนส่ง จะเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการขนส่ง
@ กรณีจัดส่ง โดย บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (มหาชน) :  บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (มหาชน) จะเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการขนส่ง crying 4.5 การคืนหรือเปลี่ยนสินค้า crying
  เมื่อลูกค้าได้รับสินค้าแล้ว ต้องการเปลี่ยน หรือ คืนสินค้า จะต้องดำเนินการตรวจเช็ค และส่งคืนภายใน 7 วัน
หลังจากลูกค้าได้รับสินค้า หากท่านพบว่าสินค้ามีความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากทางบริษัทฯ ท่านสามารถคืนหรือเปลี่ยนสินค้าได้ โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. ติดต่อทางบริษัทฯ มายัง 034 110 815 หรือ 064 296 3694 หรือทาง sales1trendygift@gmail.com
ภายใน 3-5 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับสินค้า

2. ทำการจัดส่งสินค้าคืน โดยที่ก่อนส่งจะต้องแจ้งจำนวนสินค้าให้เจ้าหน้าที่ทราบ และสินค้าต้องอยู่ในสภาพเดิม

3. เมื่อได้รับสินค้าแล้ว บริษัทฯ จะดำเนินการแก้ไขหรือเปลี่ยนสินค้า แล้วส่งกลับคืนให้ลูกค้าอย่างเร็ว 
กรณีสินค้าเดิมหมด ลูกค้าสามารถเปลี่ยนเป็นสินค้าอื่นที่มูลค่าเท่ากัน หรือใกล้เคียงโดยเพิ่มส่วนต่าง
หรือบริษัทฯ คืนส่วนต่างให้แก่ลูกค้า

**บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินหรือเปลี่ยนสินค้า ในกรณีที่สินค้ามีความผิดพลาดที่เกิดจากขั้นตอนการผลิต เนื่องจากสินค้าไม่ตรงกับที่ตกลงไว้ และจะไม่รับคืนสินค้าที่ท่านนำไปใช้งานแล้ว**

 
enlightened4.6 การรับประกันสินค้า yesyesyes (ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์รับประกันสินค้าที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดในการผลิตเท่านั้น  )
    เมื่อสินค้าได้รับความเสียหาย หรือ ชำรุด โปรดติดต่อมายังบริษัทฯ เพื่อดำเนินการตรวจสอบ แก้ไขต่อไป 
หากไม่สามารถแก้ไข หรือ ซ่อมแซมได้ จะเปลี่ยนสินค้าชิ้นใหม่(รุ่นเดิม)ให้ทันที แต่ถ้าสินค้ารุ่นเดิมหมด บริษัทฯ จะเลือกสินค้าที่ใกล้เคียงให้กับท่าน และแจ้งให้ทราบก่อนการเปลี่ยนสินค้าทุกครั้ง

 
 

 

**โอนเงินแล้วกรุณาแจ้งด้วยนะคะ**


ติดต่อเรา

รายละเอียด

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทรนดี้กิฟท์
78/643 หมู่ 6 ตำบลพันท้ายนรสิงห์
เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000

: 064 296 3694 , 064 619 5144 , 034 110 815

: sales1trendygift@gmail.com

: 9.00 - 18.00 น.