สินค้า / บริการ

กระบอกน้ำ PJ-221

Code85 : 12135-35120

แก้วน้ำ CUP-979 (SP)

Code8 : 12024-35022-100016

แก้วน้ำ No.646U

Code7 : 12023-35019-100014

แก้วน้ำ No.645U

Code6 : 12022-35018-100013

แก้วน้ำ No.206U

Code4 : 12020-35016-100011

แก้วน้ำ No.205PCU

Code8 : 12025-35020-100015

แก้วน้ำ No.205U

Code5 : 12022-35018-100012

แก้วน้ำ No.204PCU

Code8 : 12025-35020-100015

แก้วน้ำ No.204U

Code5 : 12022-35018-100012

เหยือกน้ำ No.464AU

Code24 : 12070-35060-100045

เหยือกน้ำ No.463AU

Code15 : 12060-35050-100035

เหยือกน้ำ No.412U

Code25 : 12070-35060-100045

เหยือกน้ำ No.578SU

Code24 : 12070-35060-100045

เหยือกน้ำ No.577SU

Code19 : 12065-35055-100040

เหยือกน้ำรี No.643U

Code32 : 12075-35065-100055

เหยือกน้ำรี No.642U

Code21 : 12065-35055-100040

เหยือกน้ำ No.1045U

Code18 : 12070-35055-100035

เหยือกน้ำ CM-32

Code : 30085-50080-100075

เหยือกน้ำ CM-30N

Code : 30085-50080-100075

เหยือกน้ำ CM-24S

Code : 30080-50075-100070

เหยือกน้ำ CM-16

Code : 30075-50070-100065

ขวดน้ำ FKJ-2201

Code68 : 12120-35100

กระบอกน้ำ P-1306

Code52 : 12100-35085-100070

กระบอกน้ำ MG-7886

Code68: 12120-35100-100085

กระบอกน้ำ VD-798

Code68: 12120-35100-100085

กระบอกน้ำ VD-717

Code68: 12120-35100-100085

ขวดน้ำ VD-2055

Code65: 12125-35100-100085

กระบอกน้ำ BOT-002D (SP)

Code15: 12050-35040-100035

กระบอกน้ำ DB-06 (SP)

Code15: 12050-35040-100035

กระบอกน้ำ DBS-06 (SP)

Code9: 12040-35035-100030

กระบอกน้ำ FKJ-998

Code44: 12085-35070-100055

กระบอกน้ำ BT-005

Code57: 12115-35095-100075v

กระบอกน้ำ VD-1196

Code77: 12130-35105-100090

กระบอกน้ำ FKJ-1884

Code32: 12070-35060-100045

กระบอกน้ำ BOT-8812P

Code36: 12095-35070-100055

กระบอกน้ำ My bottle (S)

Code15: 12050-35040-100035

My Bottle + Bag (MJ)

Code48: 12100-35080-100065

กระบอกน้ำ BT-002

Code36: 12085-35065-100050

กระบอกน้ำ VD-6561

Code68: 12125-35100-100090

กระบอกน้ำ MM-02

Code60: 12110-35095-100075

กระบอกน้ำ FKJ-902

Code50: 12095-35085-100070

กระบอกน้ำ FPK-903

Code45: 12085-35075-100060

กระบอกน้ำ No.1010U

Code12: 12050-35040-100030

กระบอกน้ำ BOT-1050U

Code14: 12050-35040-100035

กระบอกน้ำ BOT-1037U

Code14: 12050-35040-100035

กระบอกน้ำ BOT-1046U

Code14: 12050-35040-100035

ขวดน้ำ MG-553

Code48: 12095-35080-100065

ขวดน้ำ RS-P12

Code41: 12090-35070-100050

กระบอกน้ำ DBS-01 (SP)

Code9: 12045-35035-100025

กระบอกน้ำ DB-01 (SP)

Code15: 12050-35045-100035

กระบอกน้ำ PL-7511

Code55: 12110-35090-100075

กระบอกน้ำ FKP-997J

Code43: 12100-35080-100065

ขวดน้ำ ฝาจุก SPT-550

Code60: 12110-35080-100060

ขวดน้ำ ฝาจุก BT-004

Code47: 12100-35080-100065

ขวดน้ำ ฝาจุก SPT-750

Code75: 12130-35105-100090

แก้วน้ำ R-400

Code12: 100022-300016

แก้วเชค SJ-210

Code50 : 12095-35085-100065

แก้วเชค 500ml (J)

Code65 : 12125-35100-100080

แก้วน้ำ No.662U

Code12: 12050-35040-100030

แก้วน้ำ No.558U

Code12: 12045-35040-100030

แก้วไอศครีม P-484

Code75: 12130-35110-100095

แก้วน้ำ MG-J512

Code37: 12070-35060-100050

แก้วสองชั้น MJ-04

Code39: 12073-35063-100050

แก้วน้ำ MG-018

Code60: 12110-35095-100075

แก้วน้ำ 2ช่อง SJ-002

Code70: 12120-35105-100090

แก้วสองชั้น PG-003B

Code89: 12145-35135-1000110


วิธีการสั่งซื้อและชำระเงิน

1. เขียนเช็คขีดคร่อมในนาม "ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทรนดี้กิฟท์"
2. โอนเงินผ่านธนาคารดังต่อไปนี้

2.1 ต้องการใบกำกับภาษี (มีภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %)

                    

- ธนาคารกสิกรไทย


2.2 ต้องการใบเสร็จอย่างเดียว (ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม7%)

                    

- ธนาคารกรุงศรี

                 

                  

          - ธนาคารกรุงไทย

 

                            

             

          - ธนาคารไทยพาณิชย์

 

3. เงื่อนไขการชำระเงิน : มัดจำ 50% ก่อนการผลิต และ จ่าย 50% ในวันส่งสินค้า

หลังจากที่ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งเอกสารการชำระเงินมาที่
 
E-mail  : sales1trendygift@gmail.com , sales2trendygift@gmail.com
หรือ ทางไลน์ ของเซลส์ที่ท่านติดต่อยู่ในขณะนั้น


*** หากไม่ทำการจัดส่ง Pay Slip ทางเราจะถือว่าการจ่ายเงินยังไม่สมบูรณ์ ***

4. รายละเอียดเงื่อนไขอื่นๆ

smiley 4.1 การยืมตัวอย่างสินค้า smiley
          
หากลูกค้าสนใจสินค้าของบริษัทฯ สามารถขอยืมตัวอย่างได้ โดยทางบริษัทฯ ขอเก็บเงินมัดจำสินค้า
ตามราคาขั้นต่ำของสินค้าแต่ละชิ้น และจะจัดส่งให้ท่านทางไปรษณีย์
         ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะคืนเงินมัดจำทั้งหมดให้กับท่าน เมื่อได้รับสินค้าคืนครบทุกรายการ และอยู่ในสภาพเดิมที่ไม่มีการชำรุด เสียหายใดๆ 
         ในกรณีที่ลูกค้าไม่สะดวกในการส่งคืน สามารถขอซื้อตัวอย่างสินค้านั้นได้เลย


laugh 4.2การสั่งซื้อสินค้า laugh
       ลูกค้าสามารถสั่่งซื้อสินค้าโดยระบุรายละเอียดของ สินค้า จำนวน ราคา แล้วแจ้งมายัง 3 ช่องทาง ดังต่อไปนี้

@ สั่งซื้อทาง e-mail : ส่งรายละเอียดมาที่ sales1trendygift@gmail.com , sales2trendygift@gmail.com
เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับ e-mail แล้ว จะติดต่อกลับตามข้อมูลที่ท่านแจ้งไว้ 

@ สั่งซื้อทางโทรศัพท์ : ติดต่อมาที่เบอร์ 034 110 815  หรือ 064 296 3694 หรือ 064 619 5144

@ สั่งซื้อทาง Line : สั่งซื้อผ่านทาง แอพพลิเคชั่น Line มายัง Line ID : trendygift1 หรือ 0646195144broken heart 4.3 แจ้งยกเลิกการสั่งซื้อสินค้า broken heart
  
 โปรดติดต่อบริษัทฯ มายัง 034 110 815 หรือ 064 296 3694 หรือทาง sales1trendygift@gmail.com
- กรณีที่บริษัทฯ ยังมิได้ดำเนินการผลิตสินค้า ลูกค้าสามารถยกเลิกการสั่งซื้อได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
- กรณีที่มีการขึ้นตัวอย่าง หรือ ผลิตสินค้าแล้ว ลูกค้าต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด
โดยบริษัทฯ จะคืนเงินค่าสินค้า หลังหักค่าใช้จ่ายต่างๆ โดยโอนเข้าบัญชีธนาคาร ที่มีชื่อตรงกับผู้สั่งซื้อสินค้าเท่านั้นmail 4.4 การจัดส่งสินค้า mail
  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งสินค้าฟรี! เฉพาะในเขตกรุงเทพฯ เท่านั้น
กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด จะจัดส่งให้โดยบริษัทฯขนส่ง (ลูกค้าระบุได้) หรือบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (มหาชน)
โดยลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่งเองทั้งหมด


หมายเหตุ :
@ กรณีจัดส่ง โดย บริษัทฯ  :  บริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด
@ กรณีจัดส่ง โดย บริษัทขนส่ง : บริษัทขนส่ง จะเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการขนส่ง
@ กรณีจัดส่ง โดย บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (มหาชน) :  บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (มหาชน) จะเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการขนส่ง crying 4.5 การคืนหรือเปลี่ยนสินค้า crying
  เมื่อลูกค้าได้รับสินค้าแล้ว ต้องการเปลี่ยน หรือ คืนสินค้า จะต้องดำเนินการตรวจเช็ค และส่งคืนภายใน 7 วัน
หลังจากลูกค้าได้รับสินค้า หากท่านพบว่าสินค้ามีความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากทางบริษัทฯ ท่านสามารถคืนหรือเปลี่ยนสินค้าได้ โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. ติดต่อทางบริษัทฯ มายัง 034 110 815 หรือ 064 296 3694 หรือทาง sales1trendygift@gmail.com
ภายใน 3-5 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับสินค้า

2. ทำการจัดส่งสินค้าคืน โดยที่ก่อนส่งจะต้องแจ้งจำนวนสินค้าให้เจ้าหน้าที่ทราบ และสินค้าต้องอยู่ในสภาพเดิม

3. เมื่อได้รับสินค้าแล้ว บริษัทฯ จะดำเนินการแก้ไขหรือเปลี่ยนสินค้า แล้วส่งกลับคืนให้ลูกค้าอย่างเร็ว 
กรณีสินค้าเดิมหมด ลูกค้าสามารถเปลี่ยนเป็นสินค้าอื่นที่มูลค่าเท่ากัน หรือใกล้เคียงโดยเพิ่มส่วนต่าง
หรือบริษัทฯ คืนส่วนต่างให้แก่ลูกค้า

**บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินหรือเปลี่ยนสินค้า ในกรณีที่สินค้ามีความผิดพลาดที่เกิดจากขั้นตอนการผลิต เนื่องจากสินค้าไม่ตรงกับที่ตกลงไว้ และจะไม่รับคืนสินค้าที่ท่านนำไปใช้งานแล้ว**

 
enlightened4.6 การรับประกันสินค้า yesyesyes (ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์รับประกันสินค้าที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดในการผลิตเท่านั้น  )
    เมื่อสินค้าได้รับความเสียหาย หรือ ชำรุด โปรดติดต่อมายังบริษัทฯ เพื่อดำเนินการตรวจสอบ แก้ไขต่อไป 
หากไม่สามารถแก้ไข หรือ ซ่อมแซมได้ จะเปลี่ยนสินค้าชิ้นใหม่(รุ่นเดิม)ให้ทันที แต่ถ้าสินค้ารุ่นเดิมหมด บริษัทฯ จะเลือกสินค้าที่ใกล้เคียงให้กับท่าน และแจ้งให้ทราบก่อนการเปลี่ยนสินค้าทุกครั้ง

 
 

 

**โอนเงินแล้วกรุณาแจ้งด้วยนะคะ**


ติดต่อเรา

รายละเอียด

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทรนดี้กิฟท์
78/643 หมู่ 6 ตำบลพันท้ายนรสิงห์
เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000

: 064 296 3694 , 064 619 5144 , 034 110 815

: sales1trendygift@gmail.com

: 9.00 - 18.00 น.